Åbningstider og hold

Gyngehesten åbner hver dag kl. 9:30 og lukker kl. 12:30.

Mandag  er et blandet søskendehold (1-4 år)

Tirsdag  er holdet for de yngste (0-2 år)

Onsdag  er et blandet søskendehold. (3-6 år)

Torsdag  er et blandet søskendehold. (1-4 år)  

Fredag er for Gyngehestens ældste førskolebørn (5-6 år) (plus yngre søskende). Formiddagen deles op med skoleaktiviteter for de ældste og sang for de yngste.

Hvis man er forhindret i at komme, er det vigtigt at der meldes afbud senest kl. 9.20 på: gyngehesten.lotte@gmail.com eller tlf. 41 59 71 61

Venteliste, indmelding og udmelding

For at komme på ventelisten og få en plads i Gyngehesten skal man være medlem af foreningen Gyngehesten. Det koster 120 kr. pr. år for en familie. Foreningen er åben for alle børnefamilier fra alle kommuner.

Man kan komme på venteliste, når barnet er 3 måneder og få plads fra når barnet er 6 måneder.

Herudover koster det 250 kr. pr. barn. pr. måned for én dag om ugen. Da der er et begrænset antal pladser tildeles disse pladser efter, hvornår man har skrevet sig på ventelisten. Pengene opkræves via pladsanvisningen i jeres e-boks. Man kan søge tilskud, som fordeles efter indkomst og /eller som søskenderabat, så husk at søge via din kommunes hjemmeside.

I denne pris er, foruden aktiviteterne, flere ture ud af huset samt gratis kaffe/the til forældrene.

Børn som i forvejen går i vuggestuen eller børnehave kan desværre ikke gå i Gyngehesten. 

Man kan heller ikke gå i Gynghesten, hvis man får hjemmepassertilskud.  


Indmelding

Man melder sig ind i Gyngehesten ved at sende en mail til daglig leder Lotte Højfeldt på: gyngehesten.lotte@gmail.com.

I mailen skal I skrive: eget navn, adresse, telefonnummer, barnets navn og fødselsdato og evt. hvilken dag, der passer jer bedst. Samtidig indsættes 120 kr., som engangsbeløb, på Gyngehestens konto: reg. nr.: 9395, Konto nr.: 364 561 5610. Eller til MobilePay erhvervs nr.: 32891. Når betalingen er registreret, skrives barnet på ventelisten, og så kontakter Lotte jer, når der bliver en ledig plads.


Udmelding
Ved udmeldelse skal det ske på en udmeldelsesblanket i Gyngehesten. Man kan også udmelde sig via borger.dk, men så skal Lotte have besked samtidig via mail.
NB: Der er minimum 1 måneds opsigelse, og udmeldingen skal være Lotte i hænde senest den sidste hverdag i en måned inden kl. 12.  

Husk at melde dit barn ud af Gyngehesten, hvis det skal begynde i vuggestue, børnehave eller skole. 

Ferier og lukkedage

Gyngehesten følger i udgangspunktet skolernes feriekalender.
Der lukkes dog en uge tidligere op til sommerferien og juleferien pga hovedrengøring og planlægning af næste sæson. 
Juli er altid helt lukket - og betalingsfri. 


Gyngehestens regler

Alle bedes læse vores ordens- og hygiejneregler (se nedenfor). Da vi er mange børn og voksne sammen er det nødvendigt at overholde disse regler. Reglerne hænger også på opslagstavlen i Gyngehesten.

Gyngehesten har de lovpligtige forsikringer. I skal selv tegne en ulykkesforsikring på jeres barn.

Ordensregler

Gyngehesten er et sted hvor leg, hygge, glæde og godt samspil er i højsæde.

I Gyngehesten hjælper vi alle hinanden med oprydning efter aktiviteter før spisning.

Inden "farvelsang", hjælper vi hinanden med at lægge legesagerne i de rigtige kasser og sætte på plads. Bordene skal vaskes af og stolene sættes op. Har man lånt kopper, bestik og tallerkener i Gyngehesten, skal dette vaskes af og stilles på plads.

Forældre og børn tiltaler hinanden med gensidig respekt.
Det er naturligvis ikke tilladt at børnene slår, sparker, skubber el. lign. Hvis man observerer at dette forekommer, forventes det, at man bryder ind (hvis forældrene ikke selv er tilstede), og straks gør forældrene til barnet opmærksom herpå.

Det er ikke Lottes ansvar at løse konflikter børn og/eller forældre imellem. Det er forældrenes ansvar at guide og korrigere børnene.
Opstår der uoverensstemmelser og diskussioner forældre imellem, skal de involverede tage dette op andetsteds. Det må under ingen omstændigheder foregå foran børnene.
Det forventes at forældre selv løser evt. opståede problemer i.h.t. ovenstående retningslinjer. Oplever man gentagne gange uhensigtsmæssig opførsel børn og/eller forældre imellem, skal dette berettes til bestyrelsen eller Lotte, som vurderer det videre forløb.

Hygiejneregler

Det er ikke tilladt at bruge udendørs fodtøj på legeområderne i Gyngehesten. Sko, støvler og overtøj placeres forgangen. Medbring hjemmesko eller varme sokker, - det kan være fodkoldt i vintertiden.

Sprit hænderne af, inden I kommer ind i Gyngehesten.

Ingen mad i legerummene, - børnene og forældrene skal sidde ved bordet, når der spises.
Når man har spist, inden legen genoptages, skal der vaskes hænder.

Ved bleskift bruges altid underlag.
Hvis barnet har haft afføring i bleen, skifter man så vidt muligt på puslebordet på toilettet.
Gyngehesten har potte og lille toiletsæde, man frit kan benytte. Benyttes disse, rengøres de efter brug med rodalon.

Vask altid hænder efter toiletbesøg.

Sprit hænderne af, inden I åbner skuffer og skabe, - vær særlig opmærksom, hvor der er madvarer (f.eks. køleskabet).

Børn med feber, slem forkølelse eller anden sygdom som kan smitte, må ikke komme i Gyngehesten før de er raske igen.
Børn med lus, orm eller andre parasitter som kan smitte må ikke komme i Gyngehesten før behandling er iværksat.
Har barnet været i Gyngehesten uvidende om smitterisiko, som ovenfor nævnt, berettes dette til Lotte, som vurderer det videre forløb ved f.eks. opslag.

Fejring af fødselsdage

Fejres barnet i Gyngehesten, må man medbringe boller, kage eller frugt (ikke slik). Så synger vi og hygger efter madpakkerne. Når fødselsdagen fejres i Gyngehesten, plejer vi ikke at give gaver.

Man må også gerne invitere hjem til privat fødselsdag i Gyngehestens åbningstid. Så skal Lotte vide det senest den 20. i måneden før, så det kan lægges ind i forhold til de øvrige aktiviteter. Hele det hold, man går på, inviteres - og man skal selv sørge for, at der er offentlige transportmuligheder eller samkørsel. Er man inviteret til fødselsdag hjemme hos et barn, behøver man ikke at give gave. Vil man gerne have en lille ting med, må man enten medbringe noget hjemmelavet eller evt. en lille gave til en max værdi af 30 kr.

Ønsker man ikke at fejre fødselsdag i Gyngehesten, er det også helt ok.