Velkommen til Gyngehesten

Et fællesskab for børn og voksne, der i hverdagen passer egne børn hjemme

  • Halloween Oktober 2021
  • Æblemost og Bag for en Sag Oktober 2021
  • Motorikhallen Oktober 2021
  • Efterårshygge Oktober 2021

Legestuen Gyngehesten

Gyngehesten er en legestue og et kreativt værested for børn og forældre/bedsteforældre, der i hverdagen passer egne børn hjemme.

For at gå i Gyngehesten skal man meldes ind på et ugentligt hold (eller flere). Man kan altså ikke bare "droppe ind". Det betyder, at det er de samme børn og forældre, man møder hver uge og danner et fællesskab med.

Gyngehestens vision er, at alle børn (og forældre) skal have mulighed for at indgå i et fællesskab udenfor familien - også selvom man fravælger et traditionelt institutionsliv. Gyngehesten vil desuden gerne medvirke til en bred kulturel dannelse og benytter sig af både kommunale og private tilbud - som fx Natursamarbejdet, Børnekulturhuset, ARoS, Aarhus Springcenter, Modelparken og Musikskolen LAURA. Derudover kobler vi os også på landsdækkende arrangementer som årets affaldsindsamling eller Bag for en Sag, der støtter Børns Vilkår. Endelig har vi indgået partnerskab med Den Jyske Opera for herigennem at kunne tilbyde endnu flere gode musikoplevelser.

Foreningen Gyngehesten

Gyngehesten er en selvejende institution under puljeordningen. Det betyder blandt andet, at vi får driftstilskud fra kommunen på lige fod med andre dagtilbud, og at vi følger dagtilbudsloven.

Gyngehesten består af en forening med en forældrebestyrelse, som vælges for et år ad gangen. Foreningen har ansat en daglig leder: Lotte Højfeldt.

Gyngehestens bestyrelse 2021
Formand: Johanna Kiel Baagø
Næstformand: Salle Doost Viggers
Kasserer: Trine Mellergaard Kristensen
Menig medlem: Nanna Sjørup Larsen
Menig Medlem: Louise Frost Grønnbech
Suppleant: Ragnhild Krabbe
Suppleant: Mette Thomsen
Suppleant: Line Obel 

Forældrene i Gyngehesten har også en Facebook-gruppe. Kontakt administrator: Ragnhild Krabbe via Facebook, hvis du ønsker at være med i denne. 


Kontakt

 
Adresse

Skejby Centret. Skelagervej 5 A, 1.sal. 8200 Aarhus N.

 
E-mail
 
Telefon